Polski Związek Zawodowy Dietetyków

Związek Zawodowy zrzeszający Dietetyków i Dietetyczki, pracujących na terenie Polski, którzy uzyskali dyplom Uczelni Wyższej na kierunku dietetyka.

W dn. 22.09.2021r. Polski Zawodowy Związek Dietetyków został oficjalnie zarejestrowany i uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000922857 , z siedzibą w Krakowie.

Celem Związku jest podejmowanie działań na rzecz dietetyków; którym według naszego Statutu jest każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku Dietetyka.

W swojej działalności, Związek będzie skupiać się m.in. na regulacji zawodu dietetyka, ochronie interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników, a także zabezpieczeniu praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związek planuje zapewniać dietetykom odpowiednie warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez organizacje szkoleń, wydarzeń oraz eventów tematycznych.

Misją Związku jest szeroko rozumiane wsparcie dla praktyki zawodowej dietetyków oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa polskiego na temat zawodu i roli dietetyka w przestrzeni publicznej.

Dowiedz się więcej!

Statut

Członkostwo

Zarząd