Stanowisko PZZD dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i aktów wykonawczych z nią związanych

 In Bez kategorii

Szanowni Państwo!

Jako Zarząd PZZD pragniemy podziękować Państwu za zaufanie jakim nas obdarzacie przesyłając nam pytania dotyczące przyszłości naszego zawodu w świetle procedowanych projektów ustawy o niektórych zawodach medycznych i związanych z nią rozporządzeń. Pozostawiamy Państwu do pobrania nasze stanowisko w ważnych kwestiach związanych z projektem ustawy o naszym zawodzie: Stanowisko PZZD dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i aktów wykonawczych z nią związanych

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nasze stanowisko nie ma mocy prawnej, a nasze interpretacje proponowanych zapisów prawnych nie muszą być zbieżne z założeniami ustawodawcy. Opieramy swoje interpretacje na dotychczasowych precedensach znanych w prawodawstwie polskim oraz zdrowym rozsądku.

 

Recommended Posts