Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na opinię PZZD o zawodzie medycznym

 In Bez kategorii
Szanowne Koleżanki i Koledzy Dietetycy.

Reagując na liczne głosy, że w związku z tzw. „podwyżkami dla medyków” część dietetyków została niesłusznie zakwalifikowana jako „personel niemedyczny” przesłaliśmy naszą opinię do Ministerstwa Zdrowia. W piśmie zwróciliśmy uwagę na fakt, że nie wszystkie zawody medyczne są uregulowane ustawowo oraz przedstawiliśmy przepisy prawne potwierdzające zasadność traktowania dietetyków jako zawód medyczny.

Udostępniamy Wam treść otrzymanej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na stanowisko PZZD omawiające podstawy prawne kwalifikacji dietetyka jako zawodu medycznego. Zawarte są w nim akty prawne, na które można się powołać  w ewentualnych rozmowach z pracodawcą. Treść dokumentu można pobrać >>tutaj<< .
Recent Posts